Meer dan 60 winkels
Ruime openingstijden
Gratis parkeren

Aanvraag van derden gebruik winkelgebied (o.a. schoolonderzoeken)

Voor het gebruikmaken van het winkelcentrum als locatie voor evenementen gelden de volgende afspraken:

- Er dient een verzoek te worden ingediend. Alleen bij een akkoord per mail (mail moet op de dag zelf kunnen worden getoond) mag gebruik gemaakt worden van het winkelgebied. 
- Aanvraag dient minimaal 1 maand vooraf te worden ingediend.
- Er dient altijd een contactpersoon/verantwoordelijke aanwezig te zijn. Naam dient vooraf doorgegeven te zijn.